โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559

22 กรกฎาคม 2559 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดอบรมโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดห้วยตม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มมากที่สุด มีจุดประสงค์เพื่อให้ อปพร. , OTOS , ราษฎรหมู่ที่ 6 -7 ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต.และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการเกิด ภัยพิบัติ (ดินโคลนถล่ม) และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านตึกที่ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559

โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559วั