โครงการทำบุญตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา หาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะ ร่วมทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา และเพื่อสืบทอดดำรงพระพุทธศาสนา ในโครงการ ทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา และในวันนั้นมีประเพณีห่อข้าวดำดิน (ดำนิล) ซึ่งหาชมได้ยากแล้วอีกด้วย ณ วัดหาดสูง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0ip4