โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชนตำบลดงคู่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชนตำบลดงคู่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559