โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยร่วมออกหน่วยคัดกรองและจดทะเบียนผู้พิการ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับเจ้า หน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยร่วมออกหน่วยคัดกรองและจดทะเบียนผู้พิการ แบบ One Stop Service ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

http://www.sasuksrisat.com/