โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จัดอบรมโครงการป้องกัน กลุ่มเสี่ยง และฟื้นฟูดูแล กลุ่มเสพยาเสพติด

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จัดอบรมโครงการป้องกัน กลุ่มเสี่ยง และฟื้นฟูดูแล กลุ่มเสพยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีวิทยากรมาให้คำบรรยาย ดังนี้

1.คุณหมอสุธาพร บุญยศิวาพงศ์
2.คุณหมอกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร
3.คณะตำรวจ นำทีมโดย พันตำรวจตรีปรีชา ชนะภัย
4.คุณครูมาลัย แขกเมือง

ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สุเมธ (ครูโอ) ….ภาพ/ข่าว

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 2

0a2