โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน จัดโครงการค้นหาผู้ป่วยตาต้อกระจก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการค้นหาผู้ป่วยตาต้อกระจกในผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุในเขตตำบลแม่สิน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน 135 คน พบผู้ป่วยที่ต้องรักษาและส่งต่อ จำนวน 29 ราย การจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น