โรงเรียนบ้านดงคู่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และวันแม่

10 สิงหาคม 2554 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงคู่ ได้ร่วมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่

11 สิงหาคม 2554 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดงคู่ ปชส./โรงเรียนบ้านดงคู่


ปชส./โรงเรียนบ้านดงคู่

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2533