โรงเรียนบ้านดงคู่ ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนบ้านดงคู่ โดยคณะครู,นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืันฐาน ร่วมกันจัดงานต้อนรับ ผอ.วิลาศ อินดี ผอ.รร.บ้านท่าโพธิ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่คนใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่…

(ปชส.โรงเรียนฯ…ภาพ/ข่าว)