โรงเรียนบ้านดงคู่ ถวายเทียนจำนำพรรษา

0

โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดดงคู่ ,วัดดอยพระเทพมุนี,วัดน้อยดอยสวรรค์,วัดหนองบัวและวัดดงพริกแจว

(ประชา สัมพันธ์โรงเรียน…ภาพ/ข่าว)