โครงการครอบครัวสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดงคู่

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านดงคู่ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์พ่อแม่ผู้ปกครอง นำโดยผอ.โกมล ขีดขั้น และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่

(ปชส/โรงเรียนบ้านดงคู่)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2562