โรงเรียนบ้านป่ากล้วยรับการประเมิน

 

0

เมื่อวันที่30 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ ผอ.ศิริศักดิ์ จินดาวนิชย์ ประธานคณะกรรมการประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่องภาษาไทยระดับชั้นม.1 – ม.3 พร้อมด้วยคณะออกประเมินตามโครงการของ สพป.สท.2 ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สำหรับผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง…

(ภาพข่าวโดย ธุระการ)