โรงเรียนบ้านป่ากล้วยรับประเมินครูเสมาทองคำจากสมาคมครู

คระกรรมการของสมาคมครูศรีสัชนาลัย ได้ออกประเมินผลงานครู และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูเสมาทองคำ” ของสมาคมฯ และจะมอบรางวัลในงานวันครูประจำปี 2556 ในครั้งนี้ มีนายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย พร้อมรับประเมินจากคณะกรรมการเพื่อรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งผลการประเมินยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา…

(ธุรการ…ภาพ/ข่าว)