โรงเรียนบ้านป่ากล้วย จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคหน้าเสาธง

 

0อ.ศรีสัชนาลัย โดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผอ.รร.บ้านป่ากล้วย ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนมีพลานามัยแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเนื่องในวัน challenge day โดยมีครูพันทิพา โกญจนาท หัวหน้าโครงการ นำนักเรียนเต้น…

(ณัฐพงษ์…ภาพ/ข่าว)