โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแข่งขัน โครงการพัฒนาชมรม To be number one

0
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดยนายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ครูพันทิพา ครูสงกรานต์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ” โครงการพัฒนาชมรม To be number one ในชุมชนและสถานศึกษา ปี 2556 “อำเภอศรีสัชนาลัย ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการนำเสนอโครงการ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดซุ้มโครงการ To be number one ร่วมกับสาธารณสุขตำบลท่าชัย ตำบลหนองอ้อในนาม โซนเมืองโบราณ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอที่จัดงานนี้ขึ้น แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน …..ภาพ/ข่าว