โรงเรียนบ้านผาเวียงจัดอบรมนักเรียนแกนนำ YC

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554….โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนดีประจำตำบล จัดอบรมนักเรียนแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษาขึ้น ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านผาเวียง โดยมีครูประสงค์ นามกรณ์ และครูหฤทัย บุญประดับ เป็นครูที่ปรึกษาและดำเนินการอบรม……

ฐิติวัฒน์ จัดดี(ภาพ/ข่าว)