โรงเรียนบ้านผาเวียงประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

คณะครูของโรงเรียนบ้านผาเวียง โดย ผอ.อินทร์ถา อุดมวัฒนกุล ที่ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2556 ร่วมกันประชุมวางแผนงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดงานและเพื่อให้เด็กนัก เรียนทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานภายในงานครั้งนี้ด้วย …

(จิรศักดิ์…ภาพ/ข่าว )