โรงเรียนบ้านผาเวียง ขอขยายชั้นเรียนถึง ม.ปลาย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการจาก สพป. สุโขทัยเขต 2 ภายใต้การนำของ นายมานพ ษมาวิมล ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกันประชุมพิจารณาคุณสมบัติ ความพร้อมของโรงเรียนบ้านผาเวียงที่จะทำการเปิด ม.ปลายในปีการศึกษา 2555 นี้ เพื่อให้ลูกหลานชาวตำบลแม่สินได้เรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน…..

.(นายฐิติวัฒ น์ จัดดี…ภาพ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2374