โรงเรียนบ้านผาเวียง จัดกิจกรรมติวเพื่อสอบโอเน็ต

โรงเรียนบ้านผาเวียง เป็นสถานที่เริ่มกิจกรรมติวข้อสอบโอลเน็ตให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนแม่สินภายใต้การนำของ ผอ.อินทร์ถา อุดมวัฒนกูล โดยระดมสรรพกำลังบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระฯของแต่ละโรงเรียนร่วมมือกันอย่าง แข็งขัน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์และระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น….

(ฐิติวัฒน์ จัดดี…ภาพ/ข่าว)