โรงเรียนบ้านผาเวียง อบรมความรู้พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โรงเรียนดีประจำตำบล จัดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน และจัดอบรมความรู้พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ……

นายฐิติวัฒน์ จัดดี (ภาพ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2278