โรงเรียนบ้านผาเวียง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา

โรงเรียนบ้านผาเวียง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2693