โรงเรียนบ้านสันหีบ กับ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5

เมื่อวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย โดยการสนับสนุนและส่งเสริมของ นายยศรพี เนตรดี ผอ.ร.ร.บ้านสันหีบ ได้จัดส่งนักกีฬาวู้ดบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 นครพิงค์เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน เด็กหญิงปาลิดา ค้างคีรี , น.ส.อมรทิพย์ ค้างคีรี และ น.ส.อัญชลี ค้างคีรี คว้าโควต้า (ประเภทนับประตูทีมหญิง) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 นครพิงค์เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555…….

ภาพ/ข่าวโดย ป๋าแม้ว