โรงเรียนบ้านสันหีบ เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net

มื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันหีบ ซึ้งเป็นการสร้างขวัญกำลังให้ให้กับคณะครูและนักเรียน

0