โรงเรียนบ้านสันหีบ เลี้ยงฉลองให้กับ 7 รางวัลที่ได้รับในงานวันครู

โรงเรียนบ้านสันหีบ นำโดย ผู้อำนวยการยศรพี เนตรดี ได้เลี้ยงฉลองร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ทางโรงเรียนและคณะข้าราชการครูใน สังกัดได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันครูประจำปี 2556 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนบ้านสันหีบ คณะครูร่วมแสดงความยินดีกันถ้วนหน้า

(ภาพ/ข่าว….โดยอนิวรรต อินทร์ทอง)