โรงเรียนบ้านสุเม่นร่วมงานกีฬาแม่สินเกมส์ 2555

โรงเรียนบ้านสุเม่น โดย ผอ.เมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน นำนักกีฬาโรงเรียนบ้านสุเม่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เทิน ระหว่างวันที่ 27- 30 พฤศจิกายน 2555 งานนี้โรงเรียนบ้านสุเม่นจัดรูปแบบขบวนเป็น ขบวนล้านนา ขบวนป่านางเสือรักษ์สิ่งแวดล้อม ขบวนถือศีลกินเจ และขบวนกังนัมสไตล์..

( ภาพ / ข่าว… สุนทร)