โรงเรียนบ้านสุเม่นแปลงโฉมรถโรงเรียน

0

โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย โดย ผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ ได้ให้ดำเนินการปรับปรุงรถโรงเรียนด้วยการติดหลังคา ซึ่งได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง นักเรียนที่เป็นชาวเขาชนเผ่าลีซอ เด็กๆ ต่างชื่นชมและดีใจที่ได้นั่งรถคันใหม่ที่ปลอดภัยและสวยงาม ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้…

(สุนทร…ภาพ/ข่าว)