โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 6 วัด ได้แก่ วัดน้อยดอยสวรรค์ , วัดห้วยไคร้ , วัดเขาแหลมเจริญสุข , วัดใหม่แสงทอง , วัดม่อนจอมทอง และสำนักสงฆ์ดงคู่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สุเมธ (ครูโอ) ….ภาพ/ข่าว

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 2

0a2