โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ตำบลดงคู่

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ โดยภายในงานมีกิจกรรมการเล่นเกม แจกของเล่น มากมาย

ครูโอ…ภาพ/ข่าว