โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นตัวแทนเครือข่ายเจ้าหมื่นด้งรับรางวัลชนะเลิศ เปตอง ระดับมัธยมชาย

โรงเรียน บ้านห้วยไคร้เป็นตัวแทนเครือข่ายเจ้าหมื่นด้งไปแข่งขันกีฬาเปตอง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตอง ระดับมัธยมชาย ในการแข่งกีฬาอำเภอศรีสัชนาลัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2558

ครูบิว…ภาพ/ครูโอ…ข่าว