โรงเรียนบ้านแก่งพานักเรียน ฟังเทศน์และชมวีดิทัศน์จำวัดธรรมกาย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแก่ง ได้ไปฟังเทศน์และชมวีดิทัศน์จำวัดธรรมกาย ซึ่งได้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านแก่ง คณะครูจึงได้พานักเรียนร่วมกิจกรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ด้วย

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2317