โรงเรียนบ้านแก่งร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งและป้องกันยุงลาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะของ อสม. หมู่ที่ 1 หมูที่ 9 (บ้านแก่งเหนือ)หมูที่ 10 (บ้านแก่งใต้)และหมู่ที่ 2 (บ้านศรีสวรรค์) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก่ง (ประถม) โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (มัธยม) นายก อบต.บ้านแก่ง สอบต.ทุกหมู่และผู้บริหารคณะครู ร่วมเดินรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/รณรงค์การให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร……..

ภาพ/ข่าว….samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2352