โรงเรียนบ้านแก่งเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 คณะครู/นักเรียนและนักการภารโรง ทำความสะอาดห้องเรียน จัดโต๊ะจัดเก้าอี้แต่ละห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 นี้……….

ภาพ/ข่าว…..samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2280