โรงเรียนบ้านแก่งเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดเลือกขอทุน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 โรงเรียนบ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย โดย ผอ.คะนอง ประโยชน์ และครู ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงสร้อยระย้า แก้วพวง เพื่อพิจารณาในการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยาก จน…….

(samrit….ภาพ / ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2271