โรงเรียนบ้านแก่งเรียนรู้และศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 156 คน ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และศึกษานอกสถานที่ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ชมนิทรรศการความหลากหลายทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุม

(ภาพ/ข่าว…..samrit)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2504