โรงเรียนวัดภูนก เป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มเครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง

โรงเรียนวัดภูนก เป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มเครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง