โรงเรียนวัดโบราณหลวงทัศนศึกษา2556

โรงเรียนวัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียน โดยเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี เช่น เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานนอกแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบ้าง…