โรงเรียนวัดโบราณหลวงเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60

วันที่  14-15  ธันวาคม  2553  คณะครูพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหััตถกรรมภาคเหนือ ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  นักเรียนจำนวน  2  คน  ได้แก่  เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ  และเด็กชายระพีพัฒน์  แผลงศร  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดูผลการแข่งได้ที่นี่http://www.cr60.net/report/result/86.htm