โรงเรียนวัดโบราณหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนวัดโบราณหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี โดยมีกีฬาและเกมพื้นบ้านให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

http://watboran.sukhothai2.go.th/