โรงเรียนวัดโบราณหลวง รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1” โรงเรียนวัดโบราณหลวง นำโดยครูเชาวลิต ประดิษฐ์ ได้พานักเรียน ไปรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท การประกวด คลิปวีดีโอสร้างสรรค์ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมปลาย โดยใช้ชื่อทีมว่า Clean Teeth ผลงาน ฟันสวย ยิ้มใส มีผู้ร่วมทีม คือ ด.ญ. วิลาวัณย์ เชื้อเถาว์ ด.ญ. วรัญญา น้อมเศียร ด.ช. วุฒินันท์ พรมคำ และนายเชาวลิต ประดิษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ ที่สรางสรรค์ผลงานดีๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน


ติดตามผลงานนักเรียนได้ที่ http://www.trueplookpanya.com หรือ

ทางเว็ปโรงเรียน http://watboran.sukhothai2.go.th

(ธุรการ ภาพ/ข่าว)