โรงเรียนสังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย รับการประเมินภายนอก รอบที่ 3

โรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย ที่จะต้องรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 จาก สมศ. ระว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2555 จาก หน่วยประมิน บจก.สยามพัฒน์การประเมิน จำนวน 34 โรงเรียน 96 คน เข้ารับฟังคำชี้แนะ การเตรียมข้อมูล จากผู้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน คือออาจารย์สิทธิชัย จันทร์ศุภวิบูลย์ โดยการประสานจาก ศน.เฉลิมศักดิ์ กำมะหยี ศน.พิทักษ์ การะแบก ซึ่งนำทีมโดย รองฯ ยศพัฒน์ ศิริสราญรักษ์ โดยใช้สถานที่ห้องประชุม บัวชมพู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ผอ.โกมล ขีดขั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ได้อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ (ประมวลภาพการอบรมสามารถดาวว์โหลดได้ที่ Faecbook อนุบาลศรีสัชนาลัย )…..

(Suradech..ภาพ/ข่าว)