โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองเชลียง นำโดยนายนรินทร์ คงคาสวรรค์. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

 

0a2