โรงเรียนเมืองเชลียง รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559

โรงเรียนเมืองเชลียง รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559
รายละเอียด ดูได้ที่นี่
http://www.mcl.ac.th/mcl/home.html