โรงเรียนไชยะวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นความสำคัญสำหรับการหากิจกรรมในการส่งเสริม การเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของตนเอง

Chaiya2474.com