โรงเรียนไชยะวิทยามอบประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตร……เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 โรงเรียนไชยะวิทยา อำเภอศรีสัชนาาลัย ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร และหลักฐานการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553 และในภาคค่ำโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ด้วย……

(ครูชาญวิทย์…ภาพ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2230