ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหมากรุกสังคโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้มีโอกาสต้อนรับคุณบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ และนักวิชาการชาวญี่ปุ่นผู้มาทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหมากรุกสังคโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

0a2