13-15 พย.นี้ เชิญเที่ยวงาน กฐินพระราชทาน แข่งเรือพาย ประกวดหนูน้อย และตลาดโบราณ

๑๓-๑๕ พ.ย.๕๘ พบกันที่วัดพระปรางค์นะคะ
(กฐินพระราชทาน แข่งเรือพาย ประกวดหนูน้อย และตลาดโบราณ)