กิจกรรม โครงการ อย.น้อยใส่ใจสุขภาพ 2557

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อย. น้อยใส่ใจสุขภาพ ปี 2557 นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อคณะ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โครงการ อย.น้อยใส่ใจสุขภาพ ปี 2557

0001