7-9 ตค 56 การแข่งขันกีฬา-กีฑา เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556    เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมได้จัดการแข่งขันกีฬา-กีฑา   ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  และส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด

0

 

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.415379178561531.1073741841.381726458593470&type=1