ชิมขนมตาล "ตามรอยตาล" คีรีมาส อีกเมืองที่น่าไปท่องเที่ยว <br><br>http://news.tnews.co.th/contents/344828

ชิมขนมตาล “ตามรอยตาล” คีรีมาส อีกเมืองที่น่าไปท่องเที่ยว http://news.tnews.co.th/contents/344828น่าเที่ยว!! สุโขทัยเตรียมเปิดเส้นทาง “ตามรอยตาล” บ้านนาเชิงคีรี-คีรีมาศ สัมผัสวิถีคนปีนต
Source: page