ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ประจำปีการศึกษา 2556

0
โรงเรียนบ้านดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย โดยนายวิลาศ อินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบาย ระเบียบข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านดงคู่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี…

(จิตรา แก้วทอง…ภาพ/ข่าว)