สุโขทัยโพสต์ตะลึง กองขยะกว่า 2 ตันโผล่บนยอดเขาหลวงสุโขทัย&#013 Source เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

สุโขทัยโพสต์ตะลึง!!กองขยะกว่า 2 ตันโผล่บนยอดเขาหลวงสุโขทัย
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย